Fort VII

Środa, 01 Listopad 2000 18:45 Rafał Wiśniewski
Drukuj

Miejsce: zbieg ulicy Polnej i Okrężnej

Stan: opuszczony, popadający w ruinę

Stan z listopada 2000: