Brama Klasztorna

Sobota, 05 Wrzesień 2009 20:07 Rafał Wiśniewski
Drukuj

Miejsce: ul. św. Ducha

Brama Klasztorna powstałą w XIV wieku. Nazwę wzięła od sąsiadującego z nią kiedyś klasztoru benedyktynek.

Brama typu faldryńskiego z podnoszoną broną i umieszczonym nad nią otworem, tzw. "kaszownikiem" służącym do obrony.

Od XVII wieku traci znaczenie. W XIX wieku ostatecznie przebudowana na mieszkania.